Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van ‘Cursus Bevallen Alkmaar’ en cursussen van ‘de geboortehulp’. Onder cursusleidster wordt verstaan de cursusleidster (Jacqueline van Schagen) van ‘Cursus Bevallen Alkmaar’ of  ‘ de geboortehulp’. Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner.

Artikel 2: Inschrijving

Inschrijving geschiedt op de site door middel van het aanmeldformulier. Met het versturen van het aanmeldformulier bevestigt de cursist deelname aan de cursus. Derhalve geeft inschrijving geen garantie op het volgen van de cursus. De prijs zoals aangegeven op de website per locatie/cursus wordt gehanteerd. Er wordt een inschrijfgeld van €20,- gehanteerd. De cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging met daarbij de betalingsvoorwaarde. De betaling moet 2 weken voor de start van de cursus te zijn voldaan op het rekeningnummer van de geboortehulp. De cursist wordt ingepland op de aangegeven cursusdata. Bovenstaande geldt tevens voor privécursussen, echter hier worden de cursusdata en prijzen onderling vastgesteld.

Artikel 3: Annulering door de cursist

Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld volledig geretourneerd met uitzondering van het inschrijfgeld. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de cursist 50% van het cursusgeld verschuldigd met uitzondering van het inschrijfgeld. Bij annulering in de laatste week is de cursist het volledige cursusbedrag verschuldigd.  Bij tussentijds onderbreken van de cursus wordt geen cursusgeld geretourneerd. Uiteraard zal de cursusleidster van ‘Cursus Bevallen Alkmaar’ of ‘de geboortehulp’ rekening houden met de aard van de omstandigheden voor annulering. In afwijking op bovenstaande kan ‘Cursus Bevallen Alkmaar’ of ‘de geboortehulp’ beslissen om het cursusgeld (gedeeltelijk) te retourneren, ongeacht tijdstip van annulering. Het verzetten van onderling vastgestelde cursusdata met trekking tot privécursussen is alleen mogelijk na overleg.

Artikel 4: Annulering door ‘Cursus Bevallen Alkmaar’ of ‘de geboortehulp’

‘Cursus Bevallen Alkmaar’ of  ‘de geboortehulp’ behoudt zich het recht voor om een gehele cursus of 1 cursus data te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Onder overmacht word ook verstaan: Doula werkzaamheden. Bij annulering van zowel gehele cursus als 1 cursus data zal ‘Cursus Bevallen Alkmaar’ of ‘de geboortehulp’ zoeken naar een geschikte oplossing.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De cursist dient de door andere cursisten en cursusleidster verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. ‘Cursus Bevallen Alkmaar’ of ‘de geboortehulp’ zijn nooit verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.